Aanmelden als lid

Bij een lidmaatschap van de Adelaar kun je kiezen uit:

  • Wedstrijdlid, inclusief een KNWU-lidmaatschap (met op persoonlijke titel eventueel een wielren- of MTB-wedstrijdlicentie van de KNWU) >voor een licentie zie de toelichting hieronder.
  • (Mede)gebruiker wielerbaan Omnisport, inclusief een KNWU-lidmaatschap >meer info: KNWU
  • Toerlid, inclusief een NTFU-lidmaatschap met toerfietskaart. >meer info: Zie Toerfietsen algemeen
  • Niet fietsend lid (Donateur).

Als je aanmelding als lid ga je akkoord met onze statuten en ons huishoudelijke regelementen 

Contributie kosten:

  • Senior (vanaf 17 jaar) € 90,00* per jaar
  • Jeugd (< 17 jaar) € 60,00* per jaar
  • Donateur € 30,00 per jaar

 

Het contributiebedrag is inclusief de kosten voor het NTFU-lidmaatschap met de toerfietskaart (TFK) of de kosten voor het KNWU-lidmaatschap, maar exclusief de kosten voor een KNWU-wedstrijdlicentie (deze moeten door jezelf bij de KNWU worden betaald). Als je naast het KNWU-lidmaatschap ook nog een toerfietskaart (TFK) wil, dan moet je dit zelf buiten de vereniging om, aanvragen en betalen bij de NTFU.

Voor een Adelaar-lidmaatschap dat lopende het jaar wordt aangegaan of opgezegd is de volledige contributie van dat jaar verschuldigd. Het lidmaatschap loopt altijd tot en met 31 december van dat jaar.
Wordt een lidmaatschap aangegaan in de laatste 5 maanden van een kalenderjaar, dan wordt een korting op het contributiebedrag toegepast.

  • Opzegging dient conform art. 12 van de statuten uiterlijk 4 weken voor het einde van het kalenderjaar te geschieden.
  • De inning van de contributies vindt jaarlijks omstreeks 1 maart van het lopend verenigingsjaar plaats.

Voor een wijziging of opzegging van het lidmaatschap dien je een mail te zenden aan: ledenadministratie@adelaar.org

Aanmelden als lid

X