GEDRAGSCODE AR &TV DE ADELAAR

Onze gedragscode bestaat uit algemene gedragsregels en uit aanvullende aandachtspunten voor doelgroepen.

Algemene gedragsregels

 • Gedrag waarbij sprake is van uitingen van, of de intentie tot agressie, seksueel ongewenst gedrag, verbale of non-verbale intimidatie, voyeurisme en pesten wordt in geen enkele situatie getolereerd.
 • We gaan respectvol om met iedereen die op een andere manier betrokken is bij onze vereniging, zoals andere leden, renners, bestuurs- en kaderleden, trainers, verzorgers, ploegleiders, vrijwilligers, ouders, etc.
 • Elk fysiek contact met een sporter moet een integere intentie hebben, passend zijn bij het moment en bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn van de sporter.
 • Fysiek contact met een sporter in een niet gelijkwaardige situatie vindt niet plaats in een een-op-een situatie.
 • We gaan respectvol om met renners en begeleiders van andere verenigingen.
 • We respecteren en waarderen inzet van mensen die de beoefening van de wielersport mede mogelijk maken, zoals juryleden, verkeersregelaars, wedstrijdleiding, organisatoren, etc.
 • We gaan respectvol met elkaar om, ongeacht leeftijd, sekse, seksuele voorkeur, afkomst, religie, huidskleur of andere aspecten die onderdeel zijn van iemands unieke identiteit.
 • Bij de uitoefening van onze sport respecteren we de geldende regels in de openbare ruimte en houden daarbij rekening met andere personen die zich hierin bevinden en stellen onszelf niet boven de geldende regels.
 • We moedigen ook anderen aan respectvol gedrag te vertonen en steunen ze hierbij.
 • We zijn objectief en integer en zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid die we hebben en uitstralen door onze gedragingen en acties.
 • We tolereren op geen enkele wijze verbaal en of fysiek geweld.
 • We hebben respect voor elkaars eigendommen. We stelen of beschadigen niet en zien er samen op toe dat eigendommen van anderen en van de vereniging intact blijven.
 • We houden samen onze sportomgeving netjes. We ruimen onze rommel op en dragen bij aan het onderhouden van een nette sportomgeving. Dat doen we ook als we in de natuur sporten.
 • In ons clubhuis houden we ons aan de geldende regels en afspraken.
 • Samen werken we aan de vereniging die we samen willen zijn. Daarom spreken we elkaar aan bij overtredingen van de regels. Wanneer er zaken zijn waarbij actie ondernomen moet worden, voelen we ons daarbij gesteund door het bestuur.
 • Elk lid van de vereniging is aanspreekbaar op wangedrag. Indien noodzakelijk worden er sancties opgelegd die het betreffende lid zal accepteren en naleven.
 • De communicatie van en naar trainers is helder en wordt gerespecteerd. Indien de trainers verlangen dat we ons af- of aanmelden voor een training, dan houden we ons hieraan.
 • We willen op een verantwoorde en gezonde manier bezig zijn met onze sport. Dat betekent ook dat we op een verantwoorde manier omgaan met het drinken van alcohol en dat leden onder de 18 jaar geen alcohol drinken. Bij een gezonde levensstijl past ook niet het (overmatig) gebruik van alcohol en drugs.
 • We roken niet op onze clubaccommodatie en bij (jeugd)activiteiten.
 • We streven naar een schone sport. Dit houdt in dat we onze kwaliteiten en capaciteiten ontwikkelen door middel van training en een passende levensstijl. Doping vinden we absoluut onaanvaardbaar en draagt naar onze mening niet bij aan een eerlijke, sportieve, plezierige en gezonde beoefening van de sport

Aanvullende aandachtspunten voor doelgroepen

Naast de hiervoor beschreven basisregels gelden per doelgroep nog de onderstaande aandachtspunten.

Sporters

 • Zet jezelf optimaal in voor je sport en de vereniging.
 • Sport voor je eigen plezier en voldoening.
 • Respecteer je medesporters en andere betrokkenen bij de sport.
 • Respecteer medeweggebruikers.
 • Houd je aan de verkeersregels.
 • Wees je ervan bewust dat je tijdens je sport AR&TV de Adelaar vertegenwoordigt.

Coaches, trainers, ploegleiders, verzorgers

 • Waarborg de veiligheid en het welzijn van de sporters die je begeleidt.
 • Help iedereen (atleet, official) om hun potentieel te bereiken, respecteer talent, ontwikkelingsniveau en doelen van ieder persoon en complimenteer en moedig ze aan met positieve en opbouwende feedback.
 • Elk fysiek contact met een sporter moet integer zijn en passend zijn bij het moment en moet bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn van de sporter.
 • Wees eerlijk en transparant en sta niet toe dat goede bedoelingen in een kwaad daglicht worden gesteld.
 • Coaches, trainers, verzorgers en ploegleiders van teams met renners onder de 18 jaar hebben een geldige VOG kunnen overleggen.

Bestuurs- en kaderleden

 • Bestuursleden die zitting hebben in het hoofdbestuur en leden die de functie van penningmeester vervullen hebben een geldige VOG kunnen overleggen.

Juryleden

 • Plaats de veiligheid en het welzijn van de renners toeschouwers voorop.
 • Handel consistent, objectief en onpartijdig bij het nemen van besluiten.
 • Onderneem actie bij onsportief gedrag en promoot respect voor alle betrokkenen.

Organisatoren

 • Plaats de veiligheid en het welzijn van de sporters voorop.
 • Voer je verantwoordelijkheden met zorg uit en laat zien dat je hiervoor bewust-bekwaam bent.
 • Sta niet toe dat je objectiviteit wordt bevooroordeeld door trots, commercieel belang, of belangenverstrengeling.

Ouders

 • Moedig kinderen aan om deel te nemen en plezier te hebben.
  Focus op de inzet en het plezier van het kind in plaats van op het winnen of verliezen.
 • Maak een kind nooit belachelijk en schreeuw of scheld niet bij het maken van fouten of bij verlies en ga respectvol om met juryleden.
 • Wees je ervan bewust dat je als ouder met je gedrag de vereniging vertegenwoordigt.
 • Geef het goede voorbeeld.
 • Sta op tegen het gebruik van geweld in elke vorm, of het nu door mede-toeschouwers, ouders, coaches, ploegleiders, juryleden of sporters is.

Toeschouwers

 • Respecteer de prestaties en inzet van alle deelnemers en betrokkenen.
 • Hinder de sporters en betrokkenen niet bij het uitoefenen van hun sport.
 • Sta op tegen het gebruik van elke vorm van geweld, of het nu door mede-toeschouwers, coaches, ploegleiders, juryleden of sporters is.

 

X