De keirin-gangmaker

Japanse Promofilm met Matthijs Büchli

Op deze pagina worden de deelnemers aan de keirinwedstrijden vermeld
met rugnummer en helmnummer.
Bij deze keirinwedstrijden kan gewed worden.

     

Er zijn bij onze keirinwedstrijden verschillende manieren om te wedden.

De wijze die geldt voor de wedstrijd waarop u wedt, wordt van tevoren bekendgemaakt:

 1. Trifecta (3 Ren-Tan)
  Voorspel de volgorde van de eerste drie renners op de streep
 2. Trio (2-3 Ren-Puku)
  Voorspellen de volgorde van 2 of 3 renners in de volgorde van de uitslag,
  waarbij bv. rugnummer 27 op de tweede plaats eindigt – 21 op de derde plaats en rugnummer 8 op de vierde plaats eindigt.
  Einduitslag kan dan zijn:
  1. rugnummer 16
  2. rugnummer 27
  3. rugnummer 21
  4. rugnummer 8
  5. rugnummer 13
  6. rugnummer 33
 3. Perfecta (1 Sha-Tan)
  Wie wordt de winnaar van deze wedstrijd? De meest toegepaste vorm!!
  Voorspel de winnaar van deze wedstrijd.

Quinella (1 Sha Fuku)
Voorspel de 2e of de 3e of de 4e renner in de wedstrijd.
Om welke plaats het gaat, wordt van te voren bekendgemaakt.

Voordat de wedstrijd begint worden de rugnummers van de deelnemers van die wedstrijd bekendgemaakt middels borden op het middenterrein.
Aan de hand van de deelnemerslijst bepaalt u uw keuze en schrijft dit op uw wedkaart.
Uw levert de wedkaart in bij het wedkantoor en en betaalt de inleg.
De inleg kan variëren van 1 tot 5 euro.
De hoogte van uw inleg bepaalt het bedrag dat aan u wordt uitbetaald als u de uitslag goed heeft.

Hoe gaat dat in zijn werk?
1. Stel u legt 1 euro in.
Het het totale bedrag dat is ingelegd bedraagt 45,00 euro.
Na afloop van de wedstrijd zijn er 6 mensen die de uitslag goed hebben.
Dan krijgen zij uitbetaald:
20 % van 45,00 = het bedrag voor de organisatie = 9,00 euro
Over is dan: 45,00-9,00 euro = 36,00 euro
Er zijn 6 winnaars die ontvangen elk 36,00:6 = 6,00 euro per winnaar.

2.
Stel u legt 5 euro in.
Het totale bedrag dat is ingelegd bedraagt 45,00 euro
Na afloop van de wedstrijd zijn er 6 mensen die de uitslag goed hebben.
Daarvan hebben twee mensen 5,00 euro in gelegd en de overige vier 1 euro.
Het totaal aantal winstkansen is dan 5 + 5 + 1+ 1+ 1+ 1= 14.
Wat wordt er uitbetaald?
20% van 45,00 euro = het bedrag voor de organisatie = 9,00 euro
36,00 euro blijft voor 6 winnaars die per euro ontvangen:
36,00:14 = 2,50 euro
Degenen die 5 euro hebben ingelegd ontvangen 5 x 2,50 = 12,50 euro
Degenen die 1 euro hebben ingelegd ontvangen 2,50 euro
Totaal wordt uitgekeerd: 2x 12,50 euro = 25,00 euro
                                              4 x   2,50 euro = 10,00 euro
De resterende 1 euro gaat naar de organisatie.

De indeling van de series wordt bepaald door de verreden kwalificatie van 200 meter.
Daarna worden de wedstrijden verreden volgens het poulesysteem waarbij telkens 2 renners promoveren en 2 renners degraderen.
De samenstelling van renners is dus verschillend per wedstrijd

Op de “wedstrijdpaal” wordt de nummering van de startende renners in de wedstrijden aangegeven d.m.v. bordjes.
Tussen de beide wedstrijden is een korte pauze om de uitbetalingen te regelen.

 

De Deelnemers van vandaag (datum moet vermeld) zijn:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

X